Den drickande människan

Det finns många skäl till att äta och dricka och överleva är inte det enda. Jag snubblade på en förklaring hos den franska författaren Georges Bataillie. Han menar att man dricker exempelvis en flaska öl inte för att den är viktig för vår fortlevnad utan för att den är helt oviktig.

Människan är i likhet med alla djur resultatet av en lång tids evolution. Evolutionen har premierat samarbete i sociala strukturer men också ett visst mått av själviskhet. På samma sätt som en ekorre samlar nötter för vintern så är människan i det närmaste predestinerad att bygga samhällen och skapa nyttor åt sig själv, sina närmaste och ett vidare socialt sammanhang som i förlängningen betalar tillbaka i form av skydd eller omsorg.

Människan är begåvad med en stor hjärna och ett förstånd att inse vad som är viktigt för överlevnaden. Detta är sant även för andra djur. Det som skiljer människan från dessa är en större självmedvetenhet.

När en knegare tar sina surt förvärvade pengar och köper en öl så begår han eller hon en irrationell handling. Evolutionen säger oss att resurser skall användas sparsamt och till nödvändiga ändamål. När man köper en öl så frångår man denna princip.

Bataille menar att glaset innebär ett avsteg från den nödvändiga som är nödvändigt. Genom att göra något helt onödigt för egen skull blir drickaren medveten om sin egen person utanför rollen som nyttig samhällsmedborgare. I hans ord blir vinet “suveränitetens essens” och medan det dricks i opposition mot allt som är rätt och rimligt så skänks drickaren en känsla av att världen står till förfogande för honom eller henne och inte bara tvärtom som till vardags.

Den onödiga alkoholen blir därmed viktig, den fyller en funktion för den individkänsla som evolutionen också skänkt oss. Naturligtvis är det inte bara alkohol som kan fylla denna funktion. Samma resonemang har använts för att för att förklara erotik utan fortplantning.

Med tanke på vilken omsorg Bataille själv lade ner på att dricka och besöka prostituerade så kan man misstänka att han hade all anledning att rationalisera sitt beteende. Man kan förstås också hävda att han visste vad han talade om.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.